La teva galería de fotos!

Què? No n’has tingut prou? Vols saber qui hi ha a dintre de La Maleta?
Serà per nosaltres un plaer presentar-nos (l’equip) i la Cooperativa (la comunitat)

                         Inauguració local de La Maleta Creativa:

                         Tallers realitzats a les instal·lacions de la maleta:

''El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte'' - John Lasseter, Pixar

Amb el suport i el finançament de:

Les nostres dades de contacte:

× Parlem?