La Maleta Creativa , La Cooperativa de totes

Què? No n’has tingut prou? Vols saber qui hi ha a dintre de La Maleta?
Serà per nosaltres un plaer presentar-nos (l’equip) i la Cooperativa (la comunitat)

IMG_7549-min

Maria Vilà

Hola, em dic Maria i soc graduada en enginyeria agrària i alimentària per la UdL, a més a més, actualment estudio el Grau de Disseny i creació digitals a la UOC. Tinc experiència laboral en el sector agrícola, i experiència de voluntariat en el sector serveis, havent col·laborat amb Troballes-Roba Amiga.

Des de 2017 soc aficionada al món de l’art i el disseny, soc una apassionada del lettering, l’aquarel·la i les manualitats. També m’hi he dedicat de manera semiprofessional, compartint creacions i tutorials a les XXSS, i fent encàrrecs per gent propera.

A més a més, sempre que vec l’oportunitat d’engrescar algú i ensenyar-li alguna d’aquestes tècniques no dubto en fer-ho.

HABILITATS

Art i disseny
70%
Creativitat
80%
Visió realista
90%
IMG_9167

Alex Fernàndez

Hola, em dic Àlex i el meu primer projecte va ser un d’elaboració i venda de figures de paper reciclat i la realització de tallers en el projecte anomenat “Un mundo de papel”. Posteriorment vaig emprendre amb un soci una agència de màrqueting anomenada “Growing Together”, la vaig tenir durant 3 anys i mig i actualment estudio el Grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives a la UdL.

Tinc experiència en la creació d’empreses i en el sector tecnològic, en específic en el desenvolupament web i disseny gràfic.

Soc aficionat al modelatge 3D i a la impressió additiva des del 2015. Em considero un apassionat de la Realitat Virtual, el cinema i els efectes especials.

HABILITATS

Experiència
70%
Visió
80%
Resiliencia
70%

La Maleta Creativa, La Cooperativa

SOBRE LA COOPERATIVA

L’equip promotor inicial de la Maleta Creativa constarà de dues integrants sòcies treballadores, que som la Maria Vilà i l’Alex Fernández. Volem integrar més sòcies que puguin sumar talents, habilitats, capacitats i recursos al projecte.

Apostem per la creació d’equips de treball el més diversos possibles prioritzant la generació de llocs de treball de persones vulnerables, especialment joves aturats o aturats de llarga duració. Crear un equip multidisciplinari format per persones amb aptituds que es complementin entre si, forma part del nostre ADN.

Gràcies als perfils professionals que té cadascú de nosaltres, la Maria té un rol més educatiu i artístic i l’Alex un rol més comercial i tecnològic.

 
MISSIÓ

Crear un espai segur i formar en ell una comunitat que sigui creativa, oberta, col·laborativa i sostenible. Pensem que poden ser les bases perquè neixin projectes personals i empresarials que siguin útils.

VISIÓ

Ser un motor cultural de la ciutat de Lleida mitjançant xarrades, tallers, esdeveniments i amb l’activitat de l’espai col·laboratiu. Contribuir a la transició ecològica mitjançant xarrades, tallers i reptes per la comunitat.

VALORS

Creiem en l’art i en la tecnologia, en la simbiosi que es crea. Pensem que l’aprenentatge constant és un bàsic per sobreviure, per evolucionar. Fem realitat una comunitat feminista, lliure de prejudicis i inclusiva.

L'ànima de la cooperativa!

Feminista

Garantir que homes i dones tinguin les mateixes llibertats forma part del nostre ADN. El respecte i la tolerància son pilars fonamentals dels nostres valors.

Inclusiva

Cada persona té les seves habilitats pròpies, diferents de la resta. És just el que ens fa únics i és el que hem de potenciar! Junts i en igualtat de condicions.

Sostenible

Apostem per crear nous models d’economia circular que tinguin en compte l’emergència climàtica des de la primera fase de producció, el disseny.

Sense ànim de lucre

Les persones al centre. Els diners son un mitjà per a un fi, nosaltres en tenim dos: mantenir la cooperativa i mantenir el nostre compromís social.

Col·laborativa

El treball en equip i la cooperació seran el motor que ens mantingui actius, vius, rellevants. Creiem en la intercooperació i en l’economia social i solidària.

De comunitat

Compartir moments i vivències desde punts de vista tant únics, com ho son les persones que la formen. Un projecte de persones, cap a persones.

Preguntes freqüents

Elegir el model cooperatiu va ser una elecció escollida de forma natural. Ja que en tenir clar des de l’inici que el projecte ha de ser de persones per a persones, la democràcia interna i posar les persones al centre en detriment dels diners, són principis que van esdevenir bàsics per descriure el projecte de la maleta.

Creiem que aquesta iniciativa ha de ser sense ànim de lucre, perquè tenim clar que els beneficis de l’organització s’han de destinar de forma exclusiva al desenvolupament dels objectius socials de la cooperativa.

L’organització funciona amb tres òrgans de participació i dos mecanismes de control:

Els òrgans de participació social son:

  • Assemblea General Anual. Espai en el qual es prenen les decisions estratègiques, es vota i s’hi arriben a acords entre les persones sòcies treballadores, de manera democràtica.
  • Consell Rector Trimestral. És l’espai on es prendran les decisions d’estructura, és un òrgan de decisió.
  • Espai obert al debat (bianual). Volem crear un espai presencial obert al debat amb totes les usuàries de l’espai col·laboratiu, creiem necessari tenir aquest espai de debat per tal de garantir que ens permetin millorar feedback.

 

Els mecanismes de control son:

  • Estatuts. Els estatuts són i seran la base de la nostra cooperativa. En aquest document hi podem trobar informació sobre la nostra forma jurídica, la tipologia de sòcies que tenim, el capital social, entre d’altres.
  • Reglament de Règim Intern. La cooperativa es dotarà també d’unes normes de mínims que tant les persones sòcies com la comunitat hauran de seguir per garantir el bon funcionament i ús de les instal·lacions, eines i materials.

Un membre de l’espai col·laboratiu pot participar en L’espai obert al debat i també ha de seguir les normes de l’espai. El membre de l’espai no podrà participar en l’assamblea, consell rector ni està sotmès jurídicament a l’estatut de la cooperativa, mentre que el soci de la cooperativa si ho està.

''El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte'' - John Lasseter, Pixar

Amb el suport i el finançament de:

Les nostres dades de contacte:

× Parlem?